انگور بیدانه کریمسون: 

انگور بیدانه کریمسون بومی کالیفرنیای آمریکاست و دارای اندازه ای متوسط است حدود ۴ گرم  با عمر انبارداری بالا

مشخصات انگور  کریمسون:

انگور کریمسون دارای حبه هایی کشیده با رنگی صورتی تا  قرمز،سفت و ترد با طعمی شیرین تا ترش و مزه ای لطیف است.خوشه هایی مخروطی شکل نیمه فشرده با وزنی متوسط نیم کیلو گرم.

زمان رسیدن انگور کریمسون:

میان رس تا دیر رس است که در نواحی گرم در اواخر مرداد تا اوایل شهریور قابل برداشت است.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و بوته ارقام مختلف انگور، مشاوره برای احداث باغ  ، هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران