رز نسترن_نهال کرج
  رز نسترن:dog rose   نسترن یا رز وحشی,گیاهی از جنس روزا در خانواده ی Rosaceare است که معمولا با عنوان داگ روز شناخته می شوددرختچه ای زینتی هم بصورت بوته ای و هم بصورت رونده می باشداین گونه از رزهای وحشی بومی کشورهای اروپ ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران